Znaczenie e-learningu w nowoczesnej edukacji

Właściwym wykorzystaniem e-learningu oraz multimediów można osiągnąć określone cele dydaktyczno-wychowawcze. W chwili obecnej na skutek rozwoju technik informatycznych i postępowi technicznemu coraz częściej w edukacji stosowane są nowe techniki kształcenia. Środek ciężkości został w dużej mierze przeniesiony z nauczyciela na e-learning. Ta forma nauczania często nazywana jest nauką na odległość. Stroną przekazującą wiedzę i egzaminującą jest bowiem komputer wraz z odpowiednim oprogramowaniem. Brak jest natomiast fizycznego kontaktu z nauczycielem czy wykładowcą.

E-learning ma wiele niezaprzeczalnych zalet. Pozwala przede wszystkim na znaczną oszczędność kosztów. Uczelnie mogą w ten sposób zredukować koszty związane z prowadzeniem tradycyjnych zajęć m.in. wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich i planistów, koszty związane z prowadzeniem zajęć w salach oraz utrzymaniem budynków itd. Dla studentów jest to z kolei ogromna oszczędność czasu. Studiują oni bowiem w odpowiadającym im czasie, a więc naukę mogą w swobodny sposób łączyć z pracą. Nie tracą przy tym czasu na dojazdy na zajęcia, co jest szczególnie istotne w przypadku osób pochodzących ze środowisk wiejskich, mieszkających w dużej odległości od dużych miast, w których znajdują się najczęściej uczelnie wyższe.

Informacje dotyczące tempa procesu nauczania z danych przedmiotów i wyniki studentów podlegają szczegółowym analizom. W ten sposób do jednostki decyzyjnej trafiają kompleksowe raporty. Poza tym każdy student ma możliwość na bieżąco śledzić swoje postępy, a w razie potrzeby uzupełniać ewentualne braki. E-learning to okazja dla większej liczby osób na studiowanie, platformy tego typu działają również za granicą i docierają w najodleglejsze zakątki świata. Programy nauczania są cały czas modyfikowane i doskonalone. To także szansa na korzystanie z najnowocześniejszych narzędzi i technologii teleinformatycznych.

Na podstawie systemów e-learningowych definiowane są braki i luki w wiedzy studentów, co pozwala na nieustanne zmienianie i modyfikowanie zakresu istniejących już materiałów edukacyjnych dostarczanych w ramach danych studiów. Można również zaplanować nowe, atrakcyjne kierunki według oczekiwań studentów. Programy są zmieniane w oparciu o sugestie samych studentów, absolwentów oraz firm, które rekrutują absolwentów po zakończeniu kształcenia.

E-learning staje się więc ogromną szansą dla mniejszych uczelni, które w elastyczny sposób mogą dostosować się do wymagań rynku edukacyjnego. W chwili obecnej zapotrzebowanie na szeroko rozumianą e-edukację rośnie o około 30% w skali roku. Wszystko wskazuje na to, że trend ten będzie cały czas narastał. Większość uczelni wyższych stoi więc przed wyzwaniem stworzenia właściwych dla poszczególnych kierunków kształcenia programów e-learningowych. Muszą być one na tyle skuteczne i atrakcyjne, aby być ciekawą formą nauczania dla wszystkich tych osób, które chcą pozyskiwać nową wiedzę, poszerzać swoje wiadomości i zdobywać odpowiednie wykształcenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *